WWW.SEAYAK.SE - cyberhome för Lennart Bergström
sidrurbrik

Här hittar du:

KAJAKTURER

 
Turerna omfattar paddlingar på Västkusten, Havspaddlarnas Blå Band, Ryssland och kortare turer.
 


Vad händer vid olika vindstyrkor
eller
Hur kan man uppskatta vindstyrkan utan vindmätare.
 
 Beau-
fort 
 Meter/sekund    Knop      Namn    Våg- 
höjd
 meter 
På fritt hav På land
0 0  – 0,2 0 – 1 Stiltje 0 Spegelblankt vatten
PADDELTAGEN BLIR OFTA SVAGARE
Ingen inverkan
MÖJLIGA TÄLTPLATSER ÄR SOM STÖRST
1 0,3 – 1,5 2 – 3 Nästan stiltje 0,1 Krusig vattenyta
EN LÅNG TUR BLIR JOBBIG EFTERSOM MAN INTE SER SIG FÖRFLYTTAS
Märkbar för känseln
TÄLTET STÅR DÄR MAN ÖNSKAR
2 1,6 – 3,3 4 – 6 Lätt bris 0,2 Utpräglade småvågor som ej bryter
HÄRLIGT ATT PADDLA DET GÅR UNDAN ÄVEN I MOTVIND
Små löv o kvistar i rörelse och en vimpel lyfter
TÄLTDUKEN RÖR SIG SAKTA
3 3,4 – 5,4 7 – 10 God bris 0,6 Vågkammarna börjar bryta med glasaktigt skum
ÄNNU KAN MAN PADDLA OBEHINDRAT MED ELLER MOT VINDEN
Löv o kvistar i oavbruten rörelse och vimplar sträcks
INGA PROBLEM MED ETT TÄLT
4 5,5 – 7,9 11 – 16 Frisk bris 1,0 Längre vågor med fler vita skumkammar och bryter med kortvarigt brus
NU KAN DET VARA JOBBIGT ATT PADDLA MOT VINDEN
Sträcker en flagga och rör tunnare grenar
SKÖNT OM TÄLTET STÅR I LÄ
5 8 – 10,7 17 – 20 Styv bris 2,0 Mer utpräglade vågor med gott om skumkammar och bryter med starkare och ihållande brus
JOBBIG PADDLING ÄVEN PÅ SKYDDADE VATTEN
Mindre lövträd svajar och skumkammar bildas på sjöar
DAGS ATT SE ÖVER TÄLTETS LINOR
6 10,8 – 13,8 21 – 27 Hård bris
frisk kuling
3,0 Större vågberg med stora fält av skum och med dovt rullande brus
MAN KOMMER INTE LÅNGT VID VARJE PADDELTAG FRTIDSBÅTAR SÖKER LAND
Stora trädgrenar i rörelse och vinande i el-trådar
DAGS ATT HITTA EXTRA LINOR TILL TÄLTET OM DET STÅR OSKYDDAT
7 13,9 – 17,1 28 – 33 Styv kuling 4,0 Bränningar hörs på långt håll och skummet lägger sig i strimmor
BÅTFOLKET HAR SÖKT NÖDHAMN
Hela träd svajar och det är svårt att gå mot vinden
HOPPAS DE EXTRA TÄLTLINORNA HÅLLER
8 17,2 – 20,7 34 – 40 Hård kuling 5,5 Havet dånar och skummet ligger i täta strimmor
EN FÄNGSLANDE SYN OM MAN ÄR PÅ LAND
Bryter kvistar från träden
HOPPAS INGEN GREN SPETSAR TÄLTET
9 20,8 – 24,4 41 – 47 Halv storm 7,0 Höga vågor med skumsträngar som piskas upp i luften och minskar sikten
DRA UPP KAJAKEN LITE EXTRA - VATTENNIVÅN STIGER DRASTISKT VID PÅLANDSVIND
Mindre skador på hus och taktegel blåser ner
DET ÄR EN EVIG SYSSLA ATT SPÄNNA OM TÄLTLINORNA SOM DET RYCKS o SLITS I
10 24,5 – 28,4 48 – 55 Storm 9,0 Havsytan verkar nästan vit av skum och dånet från brytande vågor kommer stötvis
DETTA ÄR ALLVARLIGT ÄVEN FÖR STORA FARTYG
Sällsynt i inlandet men rycker träd med rötterna
EFTER STORM KOMMER DOCK LUGN SÅ VILA OM DU KAN FÖR ATT SEDAN KOMMA VIDARE
Betr. våghöjd kan den ju mätas på två sätt. Från dal till topp om man vill impa eller från planvatten till topp. Eftersom mätmetod inte anges i ovanstående får jag misstänka att det här gäller från vågdal till topp. Andra faktorer som också inverkar på en vågs höjd är vattendjup och havsströmmar.

Här kan du ladda ner tabellen som Word-doc alternativt som Word-dotx.

spaceSäkerhet
Vår säkerhet när vi paddlar måste vi hålla i trim. Antingen det gäller utrustning eller vår egen kunskap. Hamnar vi i för hårt väder måste vi kunna ta oss till säkrare vatten, men hur gör vi det om olyckan redan skett. Har vi pontoner blir våra chanser väsentligt bättre. Kajakspecialisten har på denna länk en video om hur deras alternativa pontoner fungerar och hjälper oss i en oönskad situation.

Havspaddlarnas Blå Band - HBB finns en sida om just säkerhet. Där tipsar man om vad vi bör ha i åtanke eller träna och lära in. Där finns också någr enkla tips om hur man enkelt kan öka sin utrustnings tillförlitlighet.

space